בביה"ס שלנו התלמידים מקבלים: חינוך לערכים, מוסר, מידות טובות. - תוך שימת דגש על הרחבת אופקים בשלל מקצועות: חשבון, אנגלית, מחשבים, אווירונאוטיקה, מדעים, חקלאות. והכל מתוך חום ואהבה ומסירות של כל צוות ההוראה

.

בביה"ס התלמידות מקבלות: חינוך לערכים, מוסר, מידות טובות. - תוך שימת דגש על הרחבת אופקים בשלל מקצועות: חשבון, תפירה, מדעים, נגינה, אפיה ובישול, מחשבים. והכל מתוך חום ואהבה ומסירות של כל צוות ההוראה


הגנים שלנו עומדים תחת פיקוח העירייה - הילדים מקבלים: חינוך לערכים, מידות טובות, חוגים, צהרון. - הגננות מתייחסות לכל ילד באהבה וחום דאגה אישית לכל ילד וילדה על מנת שיוכלו לצמוח ולגדול והכל ע"י גננות מסורות ומקצועיות חוגי העשרה- אנגלית ריתמיקה ג'ימבורי והכל ברמה גבוה .



רמה גבוהה בכל המקצועות


לימודי קודש


לימודים מגוונים


מובילים בהישגים


הוראה מתקנת למתקשים


הווי חברתי עשיר

 
כל הזכויות שמורות מוסדות חזון למועד
Background image created by Pressfoto - Freepik.com