שמח.. בבית הספר - כסלו תשע"ג

בימים אלה, יצא לדרך בשעה טובה האחד והחשוב במבצעי ביה"ס - 'מבצע שמח' שנראה מעלת חברנו. צוות המורים תרם את חלקו. בהסברה מקפת על הנושא, ובקישוט כותלי ביה"ס, חז"ל הרבו לדרוש על הכלל: 'ואהבת לרעך כמוך', אך המדרש אינו העיקר, אלא המעשה..

המבצע יכלול מס' רמות. ברמה האישית: ויתורים, עזרה לזולת, נימוס וכבוד. ברמה הגבוהה יותר: הפצת שאלונים, בעילום שם. בהם יומלצו תלמידים מובחרים.

השאלונים יופצו ע"י מחנך כתה ו' הרב ירדן בן דוד הי"ו ומהם תתקבל תמונת המצב על התקדמות המבצע, הנהלת ביה"ס הכינה מבעוד מועד פרסים יקרי ערך, מערכת חזונית נערכת לפרסם את הישגי המבצע בכל שלב.

המטרה - כמובן היא לא הפרס. אלא קיום דברי רבי עקיבא 'ואהבת לרעך כמוך'.. נאחל לתלמידים שיראו במעלת הסובבים אותם בבית, במשפחה, ובכל מקום. ויקדשו שם שמים כיאה לבני תורה, הלומדים ב'בן איש חיל' רמת-גן..
היינו פה, היינו שם..
חוויות מחופשת הפסח


חוזרים ללימודים מחופשת הפסח - המפגש בין התלמידים, צוות ההוראה. מעבירים חוויות, היינו פה, היינו שם. נשמע מוכר..

אני הייתי שם. כן, בבית הספר בן איש חיל רמת-גן. עת חזרו התלמידים, מחופשת הפסח. שמחה וצהלה על פניהם, אוחזים בידיהם, חוברת עבודה. אותה השלימו בימי חופשת הפסח.

הבטה בחוברת המושלמת, מעידה כי התלמידים שיננו את חומר הלימודים בהיקף נרחב מאד, בכל תחומי הלימוד שנלמדו בכתה בחודשים האחרונים.

הפתעה מיוחדת! לצוות ההוראה. עם הידיעה על מספר רב של תלמידים שהוסיפו בלימודם, ושיננו משניות, וסיימו מסכת שלימה. ממש בבחינת: 'אין לך בן חורין אלא זה שיושב ועוסק בתורה..

סיום המסכתות של התלמידים שיחי' נערך סביב שולחנות ערוכים בכתה ה', לשם הצטופפו גם תלמידי כתה ו'. בזה אחר זה סיימו את המסכת הנלמדת, 'אשרי העם שככה לו'..

מנהל ביה"ס שנכח במעמד, לא הסתיר את התפעלותו, נוכח המראה המרגש, ושיבח וברך את התלמידים היקרים.. עלו והצליחו..

עדכונים וחדשות
 


לתושבי רמת-גן

לשכת סגן ראש העיר

עו"ד מנחם דוד הי"ו

פתוחה לשרותכם

מענה טלפוני בימים א'-ה'

בין השעות: 10-12

03/6753701


חדש!
ניתן לתרום באשראי

לטובת מוסדות החינוך


על מגוון פעילויותיה


בחר סכום לתשלום (ש"ח)          צור קשר
2all - בניית אתרי אינטרנט